Alle voordelen

  • Beter inzicht in waar u mee bezig bent
  • Meer rust in uw werk door overzicht
  • U weet precies welke klant u wat moet factureren
  • U vergeet geen handelingen meer op de factuur
  • Versnipperde uren komen in beeld
  • Urenbesteding direct als factuurbijlage uit te draaien
  • Overschrijding gebudgetteerde uren direct zichtbaar 
  • Een sluitende verantwoording voor de Belastingdienst
  • Vervangt dure en complexe registratiesystemen
  • Geen investeringskosten